Itzinya Amersfoort

Hoe maak je met een ondernemingsplan met het Business Model Canvas?

25 sep 2021

Het Business Model Canvas is een hulpmiddel om snel en makkelijk je bedrijfsidee uit te werken en je ondernemingsplan te maken. Als ondernemer heb je je bedrijfsidee in je hoofd, maar je hebt een ondernemingsplan nodig om aan anderen je bedrijfsidee uit te leggen en verder te ontwikkelen.

In het Business Model Canvas schrijf je op een groot vel papier wat de belangrijkste onderdelen zijn van je bedrijf. Zoals: het product of de dienst die je wilt gaan verkopen, hoe je dat gaat maken of doen, welke partners je nodig hebt, wat je inkomstenbronnen zijn en welke kosten je gaat maken. Vanuit de Lean Startup manier van denken ga je al die onderdelen natuurlijk testen. Doordat je dit op een visuele manier doet, kun je makkelijk verbanden leggen tussen al die onderdelen. Daarnaast kun je makkelijk itereren: steeds nieuwe versies van je ondernemingsplan maken als je door te testen tot nieuwe inzichten bent gekomen. Ook is het natuurlijk reuze handig als je nog Nederlands aan het leren bent en je nog niet zo makkelijk Nederlands schrijft. In het Business Model Canvas werk je namelijk vooral met steekwoorden en korte zinnen.

Welke onderdelen staan er in het Business Model Canvas?

Het bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Klantsegmenten: voor wie bieden we waarde en wie zijn onze belangrijkste klanten?
  • Waardeproposities: welk probleem van onze klanten willen we helpen oplossen, in welke behoefte voorzien we?
  • Kanalen: hoe gaan we de klanten bereiken?
  • Klantrelaties: hoe willen we het contact met onze klanten onderhouden?
  • Inkomstenstromen: voor welke waarde is de klant bereid te betalen?
  • Key resources: welke fysieke middelen, kennis, mensen of financiele middelen hebben we nodig om onze waardepropositie te kunnen leveren?
  • Kernactiviteiten: wat moeten we daadwerkelijk doen om de waardeproposities te kunnen leveren?
  • Key partners: hoe kunnen we profiteren van schaalvoordeel, risico’s of onzekerheid beperken of bepaalde hulpmiddelen of activiteiten slim uitvoeren?
  • Kostenstructuur: welke kosten gaan we maken? Welke key resources en kernactiviteiten zijn het duurst?

Waar download ik het Business Model Canvas?

Het Business Model Canvas is een product van Strategyzer. Je kunt het via hun website downloaden om zelf in te vullen. Het, misschien wel beste, boek om hierbij te gebruiken is Business Model Generatie van Alexander Osterwalder en Yves Pigneur. Je kunt je natuurlijk ook gewoon aanmelden voor de Startup Academy. Daar leren we je het Business Model Canvas gebruiken. Deze gratis training voor ondernemers start regelmatig, meld je nu aan!